Już po raz czwarty dzieci i młodzież z południowej części Gminy Wiskitki mogła wziąć udział w pikniku sportowym Olimpiadka 2018. Do wspólnej zabawy i zmagań sportowych zaprosiła Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org”. 9 września na boisku Orlik we Franciszkowie zgromadziło się blisko 50 młodych zawodników, których zadaniem było ukończyć 12 konkurencji. Zwieńczeniem zabawy był drobnym upominek dla małych sportowców.

W tym roku zaplanowano konkurencje na wesoło. Uczestnicy mieli do wykonania, m.in. rzut samolotem z papieru przez hula-hop, bieg kelnera, czy przelewanie wody. Promując zabawę na świeżym powietrzu organizatorzy zaprosili także do gry w tradycyjne kapsle i chłopka. Niemało trudności sprawił quiz sportowy polegający na rozpoznaniu nietypowych konkurencji sportowych jak softball, czy lacrosse. Wszystkim uczestnikom udało się ukończyć konkurencje i z uśmiechem oraz drobnym upominkiem powrócić do domu.

Impreza odbyła się dzięki dobrej współpracy z Dyrekcją Szkoły Podstawowej we Franciszkowie, która wyraziła zgodę na skorzystanie z boiska Orlik oraz dzięki wielkiemu zaangażowaniu członków i wolontariuszy stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org”. Upominki i woda zostały zakupione ze środków pozyskanych z 1 procenta podatku.

Share Button
Aktywne i radosne rozpoczęcie roku