grasz-wszachy

Od czerwca do grudnia 2015 r. Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org” jest  uczestnikiem projektu Centrum Wolontariatu w Warszawie „Aktywni do setki”. Celem projektu jest zachęcenie osób 60+ do podejmowania działań społecznych. Jest to kolejny projekt na rzecz seniorów, w którym bierzemy udział na zaproszenie organizacji z Warszawy.

W ramach projektu weźmiemy udział w trzech szkoleniach:

  • Sieć w sieci, organizowanie społeczności poprzez nowoczesne narzędzia IT,
  • Moderowanie pracy grupowej,
  • Animacja wolontariatu senioralnego w środowisku lokalnym.

Zorganizujemy także w naszym powiecie następujące działania:

  • szkolenie „Rekrutacja i organizacja pracy wolontariuszy seniorów” dla lokalnych organizacji i instytucji zainteresowanych korzystaniem z pomocy wolontariuszy,
  • 2 spotkania dla seniorów, mające na celu przedstawienie im idei wolontariatu, zachęcenie do działania w ramach wolontariatu, wymianę dotychczasowych doświadczeń i integrację,
  • akcję społeczną, której celem jest wypromowanie wolontariatu seniorów poprzez działania wolontariackie w przestrzeni publicznej.

Artykuły powiązane:

Share Button