artystycznie-page

Od września do grudnia 2015 r. realizujemy projekt „Artystycznie ku przyszłości III” współfinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego. W projekcie bierze udział 12 dzieci w wieku 5-8 lat ze Szkoły Podstawowej we Franciszkowie. Celem projektu jest wsparcie dzieci w rozwoju społecznym oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości. Poprzez zajęcia taneczne, gry na afrykańskich bębnach oraz integracyjne dzieci mają szansę na rozwój umiejętności współpracy, komunikacji z rówieśnikami, otwartości i kreatywności. Projekt zakłada zrealizowanie 40 godzin dydaktycznych zajęć.

Share Button