Mikołaj zachorował

Mikołaj zachorował

Mikołaj zachorował to hasło przewodnie spotkania jakie dla dzieci z Gminy Wiskitki zorganizowała Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org” we współpracy ze Szkołą Podstawową we Franciszkowie. Spotkanie odbyło się w dniu 4 grudnia w godz. 15.00-18.00 i wzięło w nim udział ponad 100

Share Button

Mazowiecka Sieć Centrów Wolontariatu

Mazowiecka Sieć Centrów Wolontariatu

Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org” od czerwca uczestniczy w projekcie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie pt. „Mazowiecka Sieć Centrów Wolontariatu”. Celem głównym projektu jest zainicjowanie działalności Mazowieckiej Sieci Centrów Wolontariatu, poprzez przygotowanie do pełnienia roli koordynatora lokalnego centrum wolontariatu 10 przedstawicieli mazowieckich

Share Button

Liderzy samorządu uczniowskiego

Liderzy samorządu uczniowskiego

Projekt Liderzy samorządu uczniowskiego realizowany jest w powiecie żyrardowskim. Odbiorcami projektu będzie grupa 16 uczniów szkół gimnazjalnych z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich powiatu żyrardowskiego będących członkami samorządów uczniowskich oraz 8 nauczycieli – opiekunów samorządów uczniowskich. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji liderskich

Share Button

W rodzinie siła

W rodzinie siła

„W rodzinie siła” to projekt realizowany przez Kuźnię Inicjatyw „Wiskitki.org” w partnerstwie z Ośrodkami Pomocy Społecznej z gmin: Puszcza Mariańska, Radziejowice, Wisktki. Celem projektu jest wsparcie rodzin z trzech gmin w rozwoju umiejętności wychowawczych oraz tworzeniu dobrego klimatu w rodzinie.

Share Button

Sieć Inicjatyw Senioralnych

Sieć Inicjatyw Senioralnych

Sieć Inicjatyw Senioralnych to wspólny projekt Kuźni Inicjatyw „Wiskitki.org” oraz Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Celem projektu jest zachęcenie seniorów z powiatu żyrardowskiego do

Share Button

Rowerowo, rodzinnie, radośnie

Rowerowo, rodzinnie, radośnie

Jesionka – Puszcza Mariańska – Jesionka. Taką trasę na zaproszenie naszej Kuźni Inicjatyw „Wiskitki.org” pokonała grupa miłośników jazdy na rowerze. Podczas pierwszomajowej przejażdżki uczestnicy znaleźli czas na zabawę na placu zabaw, podziwianie przepięknej przyrody Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz „ekstremalną” przeprawę

Share Button