Tu znajdują się wszystkie dokumenty dotyczące Kuźni Inicjatyw „Wiskitki.org”

Statut_10.03.2018 (52 pobrania)
Odpis Krajowego Rejestru Sądowego (170 pobrań)
Potwierdzenie nadania nr NIP (140 pobrań)
Potwierdzenie nadania nr REGON (168 pobrań)
Deklaracja członkowska (190 pobrań)

Share Button