Tu znajdują się wszystkie dokumenty dotyczące Kuźni Inicjatyw „Wiskitki.org”

Statut_10.03.2018 (27 pobrań)
Odpis Krajowego Rejestru Sądowego (151 pobrań)
Potwierdzenie nadania nr NIP (123 pobrania)
Potwierdzenie nadania nr REGON (145 pobrań)
Deklaracja członkowska (159 pobrań)

Share Button