Tu znajdują się wszystkie dokumenty dotyczące Kuźni Inicjatyw „Wiskitki.org”

Statut_10.03.2018 (16 pobrań)
Odpis Krajowego Rejestru Sądowego (137 pobrań)
Potwierdzenie nadania nr NIP (112 pobrań)
Potwierdzenie nadania nr REGON (136 pobrań)
Deklaracja członkowska (143 pobrania)

Share Button