Tu znajdują się wszystkie dokumenty dotyczące Kuźni Inicjatyw „Wiskitki.org”

Statut_10.03.2018 (36 pobrań)
Odpis Krajowego Rejestru Sądowego (158 pobrań)
Potwierdzenie nadania nr NIP (129 pobrań)
Potwierdzenie nadania nr REGON (156 pobrań)
Deklaracja członkowska (171 pobrań)

Share Button