Warning: Illegal string offset 'filter' in /home/wiskitki/domains/wiskitki.org/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 1489

Misją programu jest stworzenie szansy dzieciom z małych miejscowości i wsi do rozwoju swoich pasji artystycznych.

kuznia-talentow

Na Mazowszu dostęp do domów i ośrodków kultury liczony liczbą mieszkańców przypadających na jedną placówkę jest najsłabszy w kraju! Na jedną placówkę przypada znacznie ponad 20 tys. mieszkańców, podczas gdy średnia krajowa to nieco ponad 10 tys. Deficyt dotyczy głównie wiejskich domów i ośrodków kultury.

Dzięki naszym zajęciom dzieciaki ze wsi mają szansę rozwijać swoje pasje artystyczne.

zajecia-dodatkowe-jesionka

Share Button