lsu-page

Projekt Liderzy samorządu uczniowskiego realizowany jest w powiecie żyrardowskim. Odbiorcami projektu będzie grupa 16 uczniów szkół gimnazjalnych z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich powiatu żyrardowskiego będących członkami samorządów uczniowskich oraz 8 nauczycieli – opiekunów samorządów uczniowskich.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji liderskich i postaw przedsiębiorczych wśród uczniów gimnazjów w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich powiatu żyrardowskiego. Młodzież będzie miała okazję wykorzystać w praktyce nabyte w czasie warsztatów umiejętności realizując młodzieżowe inicjatywy w szkołach. Nauczyciele – opiekunowie samorządów otrzymają wsparcie w zakresie rozwoju umiejętności motywacji uczniów i umiejętności trenerskich.

Projekt zakłada realizację 3 działań merytorycznych:

  • warsztatów z zakresu kompetencji liderskich i przedsiębiorczych dla młodzieży
  • konkursu na inicjatywę młodzieżową
  • warsztatów z zakresu motywowania uczniów do działania i umiejętności trenerskich dla nauczycieli.

Projekt realizowany jest od czerwca do października 2016 r.

Projekt jest dofinansowany ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego.

logotypclaim_czerony_pl_

Share Button