Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org” od czerwca uczestniczy w projekcie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie pt. „Mazowiecka Sieć Centrów Wolontariatu”.

Celem głównym projektu jest zainicjowanie działalności Mazowieckiej Sieci Centrów Wolontariatu, poprzez przygotowanie do pełnienia roli koordynatora lokalnego centrum wolontariatu 10 przedstawicieli mazowieckich organizacji pozarządowych.

Grupę docelową projektu stanowi 10 organizacji pozarządowych z woj. mazowieckiego, które wydelegują 10 swoich przedstawicieli, uczestniczących w Forum Mazowieckiego Wolontariatu, 2 szkoleniach dot. wolontariatu i organizacji działalności lokalnego centrum wolontariatu, wizycie studyjnej w CW Warszawa, konsultacjach, spotkaniach z udziałem samorządu lokalnego, wspólnych działaniach promocyjnych.

W ramach projektu Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org”:

  • weźmie udział w dwudniowym spotkaniu w Warszawie (Forum Wolontariatu) otwierającym projekt
  • zorganizuje jednodniowe szkolenie dla organizacji pozarządowych lub placówek publicznych korzystających z wolontariuszy lub zamierzających taką współprace podjąć nt. formalnoprawnych aspektów wolontariatu oraz korzystania z internetowego pośrednictwa wolontariatu z wykorzystaniem serwisu www.mojwolontariat.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego.

logotypclaim_czerony_pl_

Share Button