Zarząd Kuźni Inicjatyw „Wiskitki.org”:

  • Jakub Kamiński – Prezes
  • Adrianna Dziemiańczyk – Wiceprezes
  • Ewelina Kamińska – Sekretarz
  • Rafał Sieczka – Skarbnik
  • Mateusz Jędral – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Kuźni Inicjatyw „Wiskitki.org”:

  • Joanna Czarnota – Przewodnicząca
  • Wanda Pater – Członek Komisji
  • Elżbieta Czarnacka – Członek Komisji

Zespół pracowników:

Share Button