sis-page

Sieć Inicjatyw Senioralnych to wspólny projekt Kuźni Inicjatyw „Wiskitki.org” oraz Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS).

Celem projektu jest zachęcenie seniorów z powiatu żyrardowskiego do realizacji własnych inicjatyw społecznych. Projekt zakłada rozwinięcie umiejętności seniorów, zwiększenie motywacji do podejmowania działań w lokalnej społeczności, promocję i integrację środowiska seniorów w powiecie żyrardowskim oraz prezentację dobrych praktyk w zakresie aktywności społecznej osób starszych.

Projekt realizowany jest od lipca do grudnia 2016 r. Obejmuje realizację 6 działań:

  • Warsztaty dla seniorów – zaplanowane zostały dwa warsztaty pt. „Jak tworzyć i realizować działania społeczne?” oraz „Jak zachęcać innych do działania?. Warsztaty mają na celu przygotować seniorów do udziału w konkursie na inicjatywę senioralną.
  • Konkurs na inicjatywę senioralną – 5-osobowe grupy seniorów będą mogły pozyskać wsparcie finansowe w wysokości 2 500 zł na realizację własnej inicjatywy społecznej.
  • Wyjazd studyjny – jego celem będzie poznanie dobrych praktyk w zakresie działań senioralnych.
  • Festiwal seniorów – będzie to spotkanie podsumowujące projekt. Jego celem będzie promocja działań seniorów i ich integracja.
  • Wydanie broszury informacyjnej – będzie to publikacja promującą aktywność seniorów w powiecie żyrardowskim.
  • Wsparcie doradcy – animatora – ma służyć wsparciu seniorom przez cały okres przygotowania i realizacji własnych inicjatyw społecznych.

Osoby zainteresowane projektem prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 799 816 788 lub mailowy stowarzyszenie@wiskitki.org.

logotypy-stopka

Aktualności projektu.

Share Button