Warning: Illegal string offset 'filter' in /home/wiskitki/domains/wiskitki.org/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 1489

W dzisiejszym zmieniającym się świecie bardzo ważne jest wyposażenie młodzieży nie tylko w wiedzę, ale też praktyczne umiejętności związane z przedsiębiorczością, pracą zespołową, komunikacją i organizacją własnego czasu, aktywną postawą charakteryzującą się kreatywnością oraz poszukiwaniem nowych możliwości i rozwiązań. Kompetencje te są niezbędne do samorealizacji i rozwoju osobistego, integracji społecznej i zatrudnienia oraz bycia aktywnym obywatelem.

Jednym z narzędzi rozwoju powyższych umiejętności są projekty społeczne. Dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego zapraszamy serdecznie uczniów szkół ponadpodstawowych działających w samorządzie szkolnym do udziału w projekcie Liderzy Samorządu Uczniowskiego.

W ramach projektu młodzież w grupie inicjatywnej będzie miała za zadanie opracować scenariusz młodzieżowej inicjatywy szkolnej, na którą otrzyma od nas wsparcie finansowe. Zaplanowaną inicjatywę młodzież zrealizuje w szkole na rzecz pozostałych uczniów. Wsparciem w realizacji, oprócz środków finansowych, będą także warsztaty dotyczące przedsiębiorczości i umiejętności liderskich.  Tematy warsztatów to m.in.: aktywne rozwiązywanie problemów, badania potrzeb – podstawy marketingu; organizacja i planowania działań, kreatywność poszukiwanie rozwiązań). Projekt będziemy realizować w trzech szkołach ponadgimnazjalnych powiatu żyrardowskiego.

W ramach projektu oferujemy:

  • 18 – godzinne warsztaty (zapewniamy trenera-szkoleniowca; poczęstunek, materiały szkoleniowe; transport na warsztaty do innych szkół)
  • Zaświadczenie o udziale w projekcie (potwierdzające nabyte kompetencje)
  • Wsparcie finansowe dla szkoły na prowadzenie spotkań grup inicjatywnych i przeprowadzenie samej inicjatywy
  • Wsparcie organizacyjne i merytoryczne

Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:
Jakub Kamiński
tel. 799 816 788
email: jakub.kaminski@wiskitki.org

Share Button
Zaproszenie do projektu Liderzy Samorządu Uczniowskiego