Prowadzisz działania społeczne, a może chciałbyś je zacząć. Widzisz, że warto zmienić coś w swojej okolicy, np. stworzyć plac zabaw dla dzieci lub altankę do spotkań sąsiedzkich. Mieszkasz w obszarze rewitalizacji Żyrardowa. Zapraszamy do udziału w projekcie Akademia Liderów Rewitalizacji, który realizuje Kuźnia Inicjatyw “Wiskitki.org” w ramach projektu finansowanego ze środków z budżetu Miasta Żyrardowa. Szczególnie zapraszamy przedstawicieli samorządów mieszkańców, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, rad rodziców.

Projekt obejmuje cykl warsztatów dla osób zainteresowanych działaniami społecznymi. W czasie ich trwania uczestnicy rozwiną swoje kompetencje liderskie związane z współpracą z lokalną społecznością, pozyskiwaniem funduszy, komunikacją społeczną, diagnozą problemów i potrzeb lokalnych. Ponadto uczestnicy w grupach zadaniowych wypracują założenia do nowych projektów rewitalizacyjnych oraz zorganizują spotkania integracyjne. Na organizację spotkań uczestnicy otrzymają wsparcie finansowe.

Dzięki udziałowi w projekcie Uczestnicy:

 • wzmocnią swoją misję społeczną oraz zdefiniują cele działania;
 • zwiększą świadomość swoich mocnych stron i obszarów do doskonalenia;
 • będą potrafili zbudować zespół współpracowników oraz zarządzać nim;
 • będą efektywnie zarządzać sobą i zespołem;
 • będą skutecznie komunikowali się z lokalną społecznością, potrafili angażować inne osoby do realizacji wspólnych celów;
 • rozwiną umiejętności pracy w lokalną społeczności i diagnozowania lokalnych potrzeb;
 • poznają narzędzia do działania i źródła finansowania działań społecznych;
 • zorganizują spotkanie lub wydarzenie integrujące lokalną społeczność i otrzymają wsparcie finansowe na jego przeprowadzenie;
 • opracują koncepcję realizacji ważnego działania służącego mieszkańcom i określą możliwe źródło jego sfinansowania;

Projekt będzie obejmował:

 • pięć 4-godzinnych warsztatów edukacyjnych
 • pracę z animatorem lokalnym w grupach inicjatywnych
 • organizację 3 spotkań lub wydarzeń integracyjnych

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Czas realizacji

Projekt będzie realizowany w okresie 01.09.2019 – 31.10.2019.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Link do formularza: https://forms.gle/N9auTh5ax6rECC2QA

Share Button
Zostań liderem społecznym