Budujemy więzi między społecznikami

Dzielimy się z Wami naszą radością z I Forum Społeczników Miasta i Gminy Wiskitki. 16 października 2021 w Wiskitkach było serdecznie, przyjaźnie i zabawnie. Chcieliśmy bowiem zintegrować wszystkie osoby działające społecznie. Był również czas na poważne dyskusje o rozwoju Miasta i Gminy Wiskitki. Były przykłady ciekawych działań z innych części Polski. Powstały pomysły na rozwój społeczny, turystyczny i ekonomiczny naszych miejscowości. Czekaliśmy na to spotkanie długo, ale było warto.

Spotkanie zrealizowano w ramach projektu „Odkrywamy marzenia, odkrywamy wspomnienia” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Spotkanie otworzył Jakub Kamiński. Zebrani działacze – osoby z kół, stowarzyszeń, OSP i innych organizacji pozarządowych, a także osoby niezrzeszone – prezentowali organizacje i miejscowości, z których pochodzą. Sporo dobrej zabawy wyniknęło z próby ustawienia się w sali odwzorowując mapę gminy. Był to wstęp do dalszej integracji i poznania się. Grupa podzieliła się następnie na trzy sektory: koła gospodarzy i gospodyń, członków OSP oraz kluby i stowarzyszenia. Każdy sektor wymyślał okrzyk charakteryzujący grupę. Potem przyszedł czas na panel prelegentów.

Pierwszy zabrał głos burmistrz Rafał Mitura. Przedstawił on plan rozwoju miasta Wiskitki jak i całej gminy. Sporo miejsca poświęcił na podzielenie się najnowszym projektem – rekonstrukcją młyna w Wiskitkach. Po raz pierwszy publicznie zostały pokazane plany. Głos zabrał Piotr Krawczyk, który na ręce burmistrza przekazał stare dokumenty dotyczące działalności OSP. Dzięki znalezisku być może uda się udokumentować, że to straż z Wiskitek jest najstarszą w Polsce.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Doroty Wiśniewskiej. Zaprezentowała dobre praktyki wykorzystania zasobów historycznych, przyrodniczych, dotyczących zabudowy i innych realizowanych na terenie Pomorza. Jednym z przykładów był Jarmark Staroci i Sztuki Dawnej, który organizuje Malborskie Stowarzyszenie OŚ we współpracy z Muzeum Zamkowym w Malborku. Kolejnym – działania stowarzyszenia Dawna Wozownia – miejsca przesiąkniętego historią. W wyremontowanych wnętrzach „Dawnej Wozowni” Janek i Kasia gromadzą eksponaty związane z życiem codziennym dawnych mieszkańców Żuław. Dzięki warsztatom, spotkaniom, lekcjom – próbują przybliżyć innym losy ludzi, którzy tam kiedyś żyli.

Panel prelegentów zamknęła Staśka Retmaniak z Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Stowarzyszenia BORIS – współorganizatora forum. Przekazała kilka wskazówek jak działać, by organizacje się nie wypalały, a ich aktywności stawały się sposobem na życie a także, aby tworzyły lokalny koloryt.

Przyszedł także czas na burzę mózgów. Uczestnicy forum zebrali pomysły na zagospodarowanie młyna w Wiskitkach. Następnie „szukali” skarbów w swojej okolicy. Stworzyli także katalog potrzeb lokalnych organizacji.

Wartością dodaną na pewno są wyniesione kontakty i świadomość, że w okolicy są ludzie, którzy są tak pozytywnie zakręceni, by działać na rzecz swojej lokalnej społeczności.

Wielkie podziękowania dla:

  • Rafała Mitury – Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki za zainicjowanie forum, patronat i rozpoczęcie dyskusji o wyzwaniach i pomysłach na rozwój naszej „małej ojczyzny”;
  • Doroty Wiśniewskiej – reprezentującą Malborskie Stowarzyszenie OŚ za obecność na forum i podzielenie się super pomysłami na działania społeczne;
  • Staśki Retmaniak – z Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Stowarzyszenia BORIS za współorganizację forum i ważne słowa motywacji społeczników z Wiskitek;
  • OSP Wiskitki za użyczenie sali;
  • Wszystkim społeczniczkom i społecznikom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie.
  • Niezawodnej ekipie organizacyjnej z Kuźni Inicjatyw i Sokulanki.