Aleksandrów

Spis treści

Najstarszy ślad historyczny

Wieś powstała w 1878 r. Nazwa miejscowości prawdopodobnie utworzona na cześć Aleksandrów z dynastii Romanowów.  Najstarsi mieszkańcy pamiętali, iż ich miejscowość wcześniej nosiła inne nazwy: Promień i Zielonka.

Miejsca kultu

Krzyż

W Aleksandrowie w miejscu dawnej kolejki został postawiony metalowy krzyż. W 1989 roku ks. Piotr Staniak poświęcił figurę Chrystusa frasobliwego autorstwa Małgorzaty Tomaszkiewicz-Kosińskiej. Przy tej figurze znajduje się kamień z tablicą zawierającą imiona i nazwiska pierwszych osadników. 

Kapliczka

Przy krzyżówce postawiona jest kapliczka zawierająca skierowane na cztery strony świata płaskorzeźby Matki Bożej Częstochowskiej, Ostrobramskiej, Miedniewickiej i Jazłowieckiej, które wykonała również rzeźbiarka Małgorzata Tomaszkiewicz-Kosińska. 

Działania społeczne:

Ochotnicza Straż Pożarna

Powstała w 1933 r. z inicjatywy Mieczysława Kacprzaka, nauczyciela Szkoły Podstawowej w Szymanowie, który był pierwszym prezesem OSP w Aleksandrowie. W roku założenia straż liczyła 30 członków, którzy korzystali z bardzo ubogiego sprzętu gaśniczego: wozu konnego i ręcznej sikawki. W 1933 r. dzięki zaangażowaniu mieszkańców, z własnych środków została wybudowana drewniana remiza. Obecnie jest to miejsce przed stawem z figurą Chrystusa frasobliwego.

KGiGW Aleksandrów

Dnia 31.05.2021 r. założono Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Aleksandrów.  

Ciekawostki

W domu byłego sołtysa Waldemara Mitrowskiego zachowała się mapa wioski z 1878 roku. 

W Aleksandrowie stał wiatrak, którego ostatnim właścicielem był Jan Skowron. Prawdopodobnie w 1960 roku został rozebrany. Znajdował się na terenie gospodarstwa państwa Danuty i Tomasza Dymkowskich. W okresie II wojny światowej z wiatraka jako punktu obserwacyjnego korzystali najpierw niemieccy, a później radzieccy snajperzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *