Rowerowa inicjatywa Kuźni!

Zdjęcie zawiera sześć ulotek ułożonych w wachlarz. Napis: Szlakami wiskickich cmentarzy

Rowerowy szlak funeralny jest paradoksalnie powrotem do żywego dziedzictwa Wiskitek. Niegdyś bowiem Wiskitki były wielokulturowym miasteczkiem. Dzisiaj jedynie cmentarze zachowują pamięć o dawnym życiu Wiskitek i o pokoleniach, które zbudowały to miasto.
Premiera questu rowerowego „Szlak funeralny Wiskitek – przywrócone dziedzictwo” to inicjatywa, która powstała w ramach projektu „Odkrywamy wspomnienia, odkrywamy marzenia”. Zagadki przygotowały wiskitczanki, pasjonatki wiedzy historycznej o swoim rodzinnym mieście: etnografka i archeolożka Ania Smolińska oraz regionalistka o ogromnej wiedzy – Justyna Sydry. W rymowanych zwrotkach opowiadają o wszystkich cmentarzach i cmentarzyskach znajdujących się na terenie miasta. Większość mieszkańców Wiskitek kojarzy tylko jeden – czynny cmentarz parafialny. Tymczasem poprzez quest zapraszamy na wycieczkę i pokłonienie się nad pokoleniami Żydów, Ewangelików, kultur przedchrześcijańskich, mających tu swoje cmentarzysko, czy społeczności średniowiecznych, pochowanych na cmentarzu przykościelnym, po którym nie ma już śladu. Informuje o nim jedynie napis pamiątkowy na głazie na tyłach kościoła. Odwiedzimy także cmentarz żołnierzy rosyjskich zagazowanych podczas I wojny światowej. Zatrzymamy się przy grabarce i opowiemy o legendzie związanej ze znajdującym się niegdyś w tym miejscu kościołem św. Wawrzyńca i tym, czemu napisane jest na tablicy, że zapadł się w bagnie. I o tym, że znajdował się przy nim szpitalik i cmentarz dla chorych epidemicznie.
Premiera questu miała miejsce w sobotę 9 września 2023 roku. Start rowerowej przygody o godzinie 14:00 ze skweru w Wiskitkach. Uczestnicy otrzymali niepowtarzalne kartki pocztowe z widokami z Wiskitek oraz pamiątkowe magnesy.