I Forum Społeczników Miasta i Gminy Wiskitki

Zapraszamy na I Forum Społeczników Miasta i Gminy Wiskitki. Spotkanie odbędzie się 16 października 2021 r. w OSP Wiskitki, przy ul. Żyrardowskiej 3. Początek spotkania o godz. 14.30.

Spotkanie zorganizowane jest z inicjatyw Rafała Mitury – Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki we współpracy z Kuźnią Inicjatyw „Wiskitki.org” oraz Lokalnym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Stowarzyszenia BORIS. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa, która ma służyć wzajemnemu poznaniu się, integracji, rozmowie o współpracy społeczniczek i społeczników działających w Mieście i Gminie Wiskitki. Zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, aktywnych sołtysów i przedstawicieli nieformalnych grup mieszkańców. Wspólnie rozmawiajmy o rozwoju naszej „małej ojczyzny”.

W związku z trwającą epidemią wirusa Sars-Cov-2 oraz ze względów organizacyjnych prosimy bezwzględnie o rejestrację na spotkanie poprzez formularz zgłoszeniowy. Liczba uczestników spotkania zależeć będzie od aktualnych wytycznych w zakresie epidemii. Prosimy o zgłoszenie maksymalnie dwóch osób z organizacji.

Program spotkania:

  • 14.30 – Rejestracja uczestników, powitalna kawa
  • 15.00 – Powitanie i przedstawienie społeczników
  • 15.30 – Kierunki rozwoju społeczno-ekonomicznego Miasta i Gminy Wiskitki – Rafał Mitura, Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki
  • 16.00 – Jak ożywiać lokalną historię i tradycję? – przykłady dobrych praktyk
  • 16.30 – Ekonomia społeczna jako narzędzie rozwoju lokalnych wspólnot mieszkańców
  • 17.00 – Tworzymy atlas skarbów Miasta i Gminy Wiskitki – praca w grupach ukierunkowana na zidentyfikowanie kluczowych zasobów samorządu lokalnego
  • 18.00 – Część integracyjna

Spotkanie organizowane we współpracy z Miastem i Gminą Wiskitki.

herb Wiskitki

Spotkanie organizowane we współpracy z oraz Lokalnym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Stowarzyszenia BORIS.