Odkrywaj Miasto i Gminę Wiskitki

Siłą napędową do powstawania nowych inicjatyw społecznych budujących więzi między mieszkańcami jest lokalna historia, tradycja, kultura i przyroda. Na terenie Miasta i Gminy Wiskitki mamy wiele śladów historii, wiele cennych zabytków, niesamowitą przyrodę. 800 lat Wiskitek to także zwyczaje, obrzędy i lokalne tradycje. Chcemy, aby ten dorobek był wykorzystany do rozwoju aktywności mieszkańców, do promocji gminy, rozwoju turystycznego. Wierzymy, że będzie to również zasób, który buduje poczucie przynależności i dumy z naszej małej ojczyzny.

W Kuźni Inicjatyw „Wiskitki.org” prowadzimy działania ukierunkowane na odkrywanie naszych lokalnych zasobów. Chcemy dowiedzieć się, jakie wydarzenia historyczne są związane z tym terenem, jakie znane postacie tu żyły i pracowały, jaki był ich wpływ na losy Wiskitek. Poszukujemy śladów lokalnych tradycji, zwyczajów i obrzędów. Poznajemy lokalną przyrodę, szczególnie tą obecną na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Zapraszamy Cię do włączenia się w nasze działania. Zostań Odkrywcą lokalnych zasobów, Poszukiwaczem lokalnych skarbów. Poniżej znajdziesz aktualne zaproszenia do realizowanych działań i opisy projektów, które realizujemy.

Aktualne zaproszenia