Zapraszamy na spotkania dla lokalnych liderów społecznych

Zapraszamy na cykl spotkań przeznaczonych dla lokalnych liderów społecznych z kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, lokalnych stowarzyszeń i grup nieformalnych. Podczas spotkań chcemy wspólnie zaplanować dalsze działania promujące naszą gminę oraz rozwijające ofertę turystyczną i społeczną, a także porozmawiać o potrzebach lokalnych organizacji.

Spotkanie odbędą się w trzech terminach:

  • 6 października – spotkanie dla przedstawicieli kół gospodyń wiejskich
  • 13 października – spotkanie dla przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń i grup nieformalnych
  • 18 października – spotkanie dla przedstawicieli ochotniczych straży pożarnych

Każde ze spotkań będzie miało ten sam plan i program. Punktem wyjścia do rozmowy będą pomysły zgłoszone podczas I Forum Społeczników Miasta i Gminy Wiskitki, które odbyło się 16 października 2021 r. w Wiskitkach. Podczas spotkania wybierzemy te z pomysłów, które zdaniem uczestników są najciekawsze, najbardziej wartościowe i realne do wdrożenia w życie. W czasie spotkań określimy również najważniejsze potrzeby organizacji tak, aby przygotować odpowiednią ofertą wsparcia w prowadzonych działaniach. Warto wziąć udział w naszych spotkaniach i mieć wpływ na planowane działania.

Spotkania odbędą się w godzinach 18:00 – 20:00 w budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Wiskitkach, Plac Wolności 34, sala 18.

Spotkania realizowane są w ramach projektu: „Odkrywamy wspomnienia, odkrywamy marzenia” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.