Rozwijaj turystycznie naszą Gminę Wiskitki. Naucz się tworzyć szlaki turystyczne.

Jak promować skarby przyrodnicze, historyczne lub związane z lokalną tradycją w Gminie Wiskitki? Jednym ze sposobów jest tworzenie szlaków turystycznych. Teraz masz okazję nauczyć się wytyczania szlaków podczas warsztatów organizowanych w Wiskitkach. To szansa na nowe działania społeczne i rozwój promocji naszej gminy. Na zgłoszenia czekamy do 31 października 2023 r.

W Gminie Wiskitki posiadamy wiele atrakcji historycznych, przyrodniczych, opartych o lokalne tradycje. Samorząd Gminy również stawia na rozwój promocji, turystyki, kultury lokalnej m.in. poprzez rewitalizację starego młyna. Warto wzmocnić te działania poprzez tworzenie nowych szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych oraz odświeżanie już istniejących. Stąd wziął się pomysł, aby zorganizować warsztaty tworzenia szlaków turystycznych.

Podczas I Forum Społeczników Miasta i Gminy Wiskitki, które odbyło się w 2021 r., tworzyliśmy wspólnie pomysły na nowe inicjatywy społeczne w naszej gminie. Bardzo wiele osób zgłaszało potrzebę i chęć realizacji właśnie ścieżek turystycznych: pieszych, rowerowych, innych. Warsztaty tworzenia szlaków turystycznych są szansą na nowe działania realizowane przez nasze lokalne stowarzyszenia, koła gospodyń, czy ochotnicze straże pożarne. Wspólnie rozwińmy turystycznie naszą gminę.

Warsztaty “Wytyczanie i znakowanie szlaków turystycznych” przygotowują do pełnienia funkcji:

 • znakarza szlaków turystycznych,
 • kierownika prac znakarskich,
 • projektanta szlaków turystycznych.

Po udziale w warsztatach będziesz posiadał pełną wiedzę i umiejętności, aby rozpocząć działania polegające na tworzeniu nowych szlaków turystycznych. Znacznie zwiększysz swoje szanse na uzyskanie zewnętrznych funduszy na projekty związane z tworzeniem szlaków, m.in. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, gdzie jest specjalny konkurs na tego typu inicjatywy.

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Funkcje i rodzaje szlaków turystycznych.
 2. Prawne aspekty znakowania szlaków.
 3. Zasady wytyczania szlaków.
 4. Oznakowanie szlaków (pieszych, rowerowych, kajakowych, narciarskich, jeździeckich, ścieżek dydaktycznych).
 5. Organizacja i rozliczanie prac znakarskich.
 6. Projektowanie szlaków i tworzenie kosztorysów (ĆWICZENIA)
 7. Wykonywanie oznaczeń szlaku (ĆWICZENIA)

Kurs obejmuje:

 • 10 godzin – zajęcia teoretyczne w zakresie znakowania szlaków turystycznych (piesze, rowerowe, kajakowe, narciarskie, jeździeckie, samochodowe, ścieżki dydaktyczne, trasy NW)
 • 6 godzin – warsztaty projektowania szlaku turystycznego wraz z kosztorysem,
 • 4 godziny warsztaty obejmujące wykonywanie oznaczeń szlaków

Po zakończeniu warsztatów będziesz miał przygotowany gotowy kompleksowy projekt własnego szlaku turystycznego.

W ramach kursu masz zapewnione: 

 • profesjonalną kadrę prowadzącą wykłady i ćwiczenia projektowe
 • legitymację instruktorską, 
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wraz z programem kursu, 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Zajęcia w ramach kursu odbywać się będą w dwa weekendy:

 • I zajęcia w dniach 4 – 5 listopada
 • II zajęcia w dniach 18 – 19 listopada

Zajęcia odbywać się będą w Wiskitkach, w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki 23, pokój 18.

Dzięki dofinansowaniu ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030 udział w warsztatach jest bezpłatny. Należy wziąć udział we wszystkich zajęciach, aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Zgłoszenia dokonujemy poprzez poniższy formularz.

Na zgłoszenia czekamy do 31 października 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy "Warsztaty znakowania szlaków turystycznych|"