Spotkania sieciujące społeczników i społeczniczki

Sieć czerwonych punktów i napis Spotkania sieciujące dla organizacji wiskitki.org

Za nami cykl spotkań przeznaczonych dla lokalnych liderów społecznych z organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Podczas tych spotkań poruszaliśmy tematy potrzeb lokalnych organizacji. Rozmawialiśmy także na temat działań promujących naszą gminę oraz o pomysłach na rozwijanie oferty turystycznej i społecznej.

Odbyły się trzy spotkania. Na pierwszym pojawili się przedstawiciele kół gospodyń wiejskich. Na kolejnym społecznicy i społeczniczki z grup nieformalnych i stowarzyszeń, a na ostatnim przedstawiciele lokalnych OSP.

Punktem wyjścia do rozmowy były pomysły zgłoszone podczas I Forum Społeczników Miasta i Gminy Wiskitki, które odbyło się 16 października 2021 r. w Wiskitkach.

Spotkania realizowane są w ramach projektu: „Odkrywamy wspomnienia, odkrywamy marzenia” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.