Podsumowaliśmy trzyletni projekt

Kuźnia Inicjatyw przez prawie trzy lata realizowała na terenie Gminy Wiskitki projekt „Ożywiamy wspomnienia, ożywiamy marzenia”. Został on dofinansowany w ramach Programu NOWEFIO na lata 2021-2030.

Wspomnienia t: tradycje, zachowane dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne, które nas otacza, choć na co dzień nie zwracamy na nie większej uwagi. Właśnie dlatego chcieliśmy je ożywić, zebrać i korzystać z niego w przyszłości.

Marzenia ro przede wszystkim współpraca, partnerstwo, aktywność i radość z działania na rzecz lokalnych społeczności.

W myśl kilku doskonale znanych powiedzeń wspólnie z liderami, organizacjami i społecznikami działaliśmy przez ponad 2,5 roku.

Co robiliśmy?

  • Co dwie głowy to nie jedna – stworzyliśmy lokalną sieć współpracy i wzmocniliśmy kompetencje lokalnych liderów. Co się działo? Wyjazdy studyjne, lokalne fora inicjatyw, praca w grupach zadaniowych. Inspirowaliśmy się, odkrywaliśmy dobre praktyki i motywowaliśmy.
  • Cudze chwalicie, swego nie znacie – zebraliśmy i opisaliśmy lokalne zasoby w pierwszej tego typu publikacji związanej z naszą gminą w postaci Atlasu skarbów Miasta i Gminy Wiskitki. Zorganizowaliśmy prelekcje na temat lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, religijno-społecznych.
  • Nauka nie pójdzie w las – działanie to było doskonałą okazją do kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów. Odbyło się szereg warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców gminy, w tym warsztaty z dioramy historycznej, warsztaty tańca ludowego, warsztaty muzyczne czy znakowania szlaków turystycznych.
  • Bez pracy nie ma kołaczy – mieszkańcy mogli zrealizować swoje własne pomysły na inicjatywy historyczne, kulturowe i przyrodnicze w oparciu o lokalne zasoby. Powstały wspaniałe gry tematyczne. Odbyły się spacery i wycieczki rowerowe z historią w tle, pikniki, potańcówki, spotkania z lokalną historią, uroczystości patriotyczne.

 

Co było budujące?

Mieszkańcy Gminy Wiskitki odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w projekcie z wielką serdecznością. Udało się osiągnąć założone cele. Wśród osób zainteresowanych tematyką zasobów kulturalno-historyczno-przyrodniczych pojawili się tacy, którzy kolekcjonują stare zdjęcia, spisują legendy i lokalne historie, posiadają rozległą wiedzę z zakresu miejscowej historii, a także ci, którzy zawodowo zajmują się obrzędami, wierzeniami i folklorem. W czasie forum społeczników władze samorządowe pierwszy raz usłyszały tak silny głos, z jakimi wyzwaniami mierzą się organizacje pozarządowe.

 

Z czym przyszło się mierzyć?

Początki realizacji projektu nie należały do najłatwiejszych ze względu na pandemię. Frekwencja na pierwszych spotkaniach aktywizujących mieszkańców nie była imponująca. Długotrwałe przebywanie w domach pokutowało późniejszymi lękami przed interakcjami, czy zmotywowaniem się do działań na rzecz społeczności. Organizacja pierwszego wyjazdu studyjnego też wisiała na włosku ze względu na brak pewności, czy nie będzie kolejnych lockdownów. Choroba a potem śmierć bliskich kilku liderów społecznych wyłączyła ich z działalności na dłuższy czas.

Kilka refleksji

  • cudownym było uczestniczenie w poszukiwaniu informacji o przodkach i dawnych wydarzeniach z życia naszej gminy
  • wielką wartością jest to, że organizacje poznały się wzajemnie i wspólnie organizują wydarzenia
  • głos organizacji jest słyszalny
  • zostaną trwałe ślady w postaci zbioru „Legend Wiskickich” i Atlasu oraz gier
  • mimo że projekt się skończył, trwają dwa zespoły, które brały udział w warsztatach w ramach projektu – powstał zespół taneczny Wiskitczanie i zespół wokalny przy Stowarzyszeniu Seniorów WIGOR

Wszystkim zaangażowanym w projekt jak i beneficjentom poszczególnych wydarzeń – dziękujemy!