+48 799 816 788 stowarzyszenie@wiskitki.org

Otwórz swojemu dziecku drzwi do przyszłości

Liderzy na propsie – to program adresowany do młodzieży w wieku 13 – 19 lat. W ramach programu zapraszamy młodzież mieszkającą w okolicy do aktywnego działania w grupie rówieśników. Podejmowane przez młodych ludzi działania wynikają z ich pasji i zainteresowań oraz są odpowiedzią na ważne potrzeby społeczne.

Program ma zapewnić uczestnikom:

  • uwrażliwienie na ważne potrzeby społeczne, takie jak: ekologia, pomoc potrzebującym, rozwój kulturalny, edukacja, przeciwdziałanie wykluczeniu;
  • rozwój umiejętności społecznych, takich jak współpraca w grupie, samoorganizacja, komunikacja, autoprezentacja, kreatywność;
  • integrację i rozwój relacji z rówieśnikami;
  • podejmowanie lokalnych inicjatyw społecznych

Dzięki udziałowi w programie młodzież:

  • rozwija umiejętności potrzebne w dorosłym życiu
  • staje się świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami
  • rozwija kontakty społeczne i sieć znajomych

Dlaczego to ważne?

  • w ciągu najbliższych 20-25 lat ponad połowa istniejących dziś profesji zniknie wskutek zmian technologicznych;
  • nawet 65% dzieci obecnie zaczynających naukę będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją;

Portal pracuj.pl

Wielką potrzebą jest rozwój w młodych ludziach umiejętności społecznych, takich jak kreatywność, otwartość, umiejętność współpracy i komunikacji. Dzięki temu będą mogli elastycznie odpowiadać na wyzwania zmieniającego się świata. Bardzo ważne jest również uwrażliwianie młodzieży na działania społeczne i obywatelskie. Dzięki temu w przyszłości więcej osób będzie angażować się w rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych. Nasza społeczność potrzebuje liderów lokalnych.

W programie pracujemy w oparciu o metodę projektu społecznego. Młodzież łączy się w grupy projektowe, których zadaniem jest zidentyfikować konkretną potrzebę społeczną, zaprojektować konkretne pomysły odpowiadające na tą potrzebę, opracować i zrealizować działania oraz podsumować projekt. Na koniec cyklu organizujemy również spotkanie integracyjne, tzw. świętowanie projektu. 

W ramach zespołów projektowych spotykamy się regularnie w Centrum Aktywności Lokalnej w Radziwiłłowie lub innym określonym miejscu. Młodzież samodzielnie planuje i realizuje działania, kontaktuje się ze sobą poprzez kanały elektroniczne i podczas spotkań. Liczebność zespołów zależy od ilości chętnych osób.

Masz pytania dotyczące udziału w programie? Zadzwoń – tel 799 816 788 lub napisz maila: stowarzyszenie@wiskitki.org

Chcesz zgłosić siebie lub Twoje dziecko do udziału w programie wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się w ciągu kilku dni.

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

10 + 9 =